Diktardagar 2021 er i emning

Diktardagar 2021 blir arrangert 1000 år etter at Olav Digre reiste gjennom Gudbrandsdalen på si kristningsferd. Seinare vart han kjent som Heilag-Olav, og segna og forteljingane om da han vitja dalføret vårt er mange. Det er difor naturleg at dette blir eit sentralt tema for festivalen i 2021.

Are Sende Osen kjem til oss for å fortelje om dei gamle kristningskongane, det er vi sikre på at kjem til å bli eit høgdepunkt. Elles kan vi melde om at tre av våre fremste forfattarar også er venta til Diktardagar i 2021: Olaug Nilssen, Helga Flatland og Ingar Sletten Kolloen.

Fylg med på nettsida og facebook for å få oppdateringar om Diktardagar 2021.