Stadene

Fossberg Hotell ligg midt i Lom sentrum der dalføret deler seg for den mektige Lomseggen og Bøvra renn kvit og vill utover Prestfossen. I vårt moderne men tradisjonsrike hotell kan vi tilby komfortable hotellrom med dusj, toalett og TV med...
Fossheim Hotell er eit historisk og tradisjonsrikt hotell midt i Lom i Jotunheimen. Her får du god overnatting i ei roleg atmosfære. I restauranten vår kan du nyte både norsk tradisjonsmat og gourmetmat tufta på lokale råvarer frå nasjonalparkane rundt...
Lom folkebibliotek med Lom stavkyrkje i bakgrunnen
Lom folkebibliotek er eit lite bibliotek med stor aktivitet. Vi er to tilsette som gjennom åra har brukt mykje tid på formidling av bøker for alle aldersgrupper, både lokalt og nasjonalt, i bibliotek og på nett. Vi har delvis ved...
Marlo Grendehus i Skjåk
Marlo grendehus er Skjåk si storstue. Lokalet blir m.a. nytta til selskap, fest og som bygdakino. Huset har eit amfi med 130 sitjeplassar.
Bilete frå barneavdelinga ved Skjåk folkebibliotek
Skjåk folkebibliotek finn du i kommunehuset i Skjåk. Kommunehuset ligg i Bismo, som er sentrumet i Skjåk kommune. Biblioteket er "meirope bibliotek". Det vil seie at om du ordnar deg med adgangskort, kan bruke biblioteket kvar dag, heile året, frå...
Bilde av Utgard fleirbrukshus i Lom. Foto: Ola Rossehaug
Utgard er storstova i Lom. Saman med idrettsanlegget i Grov utgjer huset den største samlingsplassen for kultur- og idrettsarrangement i Lom. Kulturhuset Utgard inneheld  kulturstugu, idrettshall, kjøken, kantine, møterom, trimrom, svømmehall, garderobar og skulelokale for vidaregåande skule. Kontaktperson (1)
Biblioteket ligg i Vågåmo som er sentrumet i Vågå. Inngang til biblioteket er på baksida av bygget som heiter "Gammelbanken". Facebook Vågå bibliotek


Her vil du snart sjå stadane for arrangementene i 2024.