Stadene

Marlo Grendehus i Skjåk
Marlo grendehus er Skjåk si storstue. Lokalet blir m.a. nytta til selskap, fest og som bygdakino. Huset har eit amfi med 130 sitjeplassar.
Utgard er storstova i Lom. Saman med idrettsanlegget i Grov utgjer huset den største samlingsplassen for kultur- og idrettsarrangement i Lom. Kulturhuset Utgard inneheld  kulturstugu, idrettshall, kjøken, kantine, møterom, trimrom, svømmehall, garderobar og skulelokale for vidaregåande skule. Kontaktperson (1)
Bilete av Vågå kulturhus
Vågå kulturhus er Vågå si storstue og ligg sentralt plassert i sentrum. Foto: Arve Danielsen/Fjuken