Sponsorer

Takk òg til

Diktardagar 2020 – Aukrust og Hamsun

Diktardagar 2020 blir arrangert torsdag 3. til sundag 6. september.

Under Diktardagar 2020 vil vi markere to viktige jubileum; at det 100 år sidan Kjell Aukrust vart fødd, og at det er 100 år sidan Knut Hamsun fekk Nobels litteraturpris for Markens Grøde.

På grunn av den pågåande pandemien vil Diktardagar 2020 bli ein noko mindre festival enn vanleg, men vi har likevel eit variert program med høg kvalitet. Det vil bli ulike forfattarbesøk på biblioteka både for unge og noko meir vaksne lesarar. Laurdag vil det seminar i Utgard der dei to 100-årsjubilea vil vere viktige. Det vil også bli kveldsarrangement fredag og laurdag der det blir lokal musikk, festtaler og underhaldning. Vi kan mellom anna by på musikk med Frikk Gjeilo, og med hiphop-gruppa Dåm frå Dovre, samt underhaldning med Ole Foss. Sigmund Løvåsen kjem, og han er klar med biografi om Kjell Aukrust til hausten. Lars Mytting vil vere med, og det same vil Ove Røsbak, Rønnaug Kleiva, Audhild Solberg og fleire andre. Sundag vil dessutan Markens grøde bli framførd av Endre Skjåk og Pål Svindland på Skultbakken.

Under «Program og billettar» finn du detaljert program. Billettar blir lagt ut for sal 15. august.

Musikk og dikt frå Frikk Gjeilo

Frikk Gjeilo er ei ny lomsstjerne på stjernehimmelen. Han er låtskrivar og musikar, han er frå Lom og er fødd i 1989. Allereie i tidleg skulealder starta han å skrive tekster, men ikkje før for eit par år sidan byrja han å dele musikken sin med andre. Nå har dette resultert i fleire singlar som også ligg ute på Spotify, og snart kjem det eit heilt album. Tekstene til Frikk er på lomsmål, dei er såre, direkte og kjem rett frå hjartet. Under Diktardagar skal vi få høyre både musikk og dikt frå Frikk som deltek under festkvelden i Utgard laurdag. Foto: Alex Rostad

Lars Mytting til Diktardagar

Vi er særs stolte over å fortelje at Lars Mytting kjem til Diktardagar i år. Lars Mytting er frå Fåvang, og vart kjent for «alle» etter å ha skrive boka Hel ved. Han har skrive i alt fire romanar, mellom anna Søsterklokkene som er den fyrste boka i det som skal bli ein triologi. Søsterklokkene er inspirert av lokale segner, og handlinga går føre seg på ein oppdikta stad i Gudbrandsdalen. Under Diktardagar vil Lars mellom anna fortelje meir om arbeidet med denne triologien, og særleg om bruken av forteljingar frå norddalen. Foto: Julie Pike.

Hiphop på Diktardagar 2020

Under Diktardagar sin festkveld laurdag 5. september blir det hiphop! Kjell Marius Snipen og Øystein Haugan i hiphop-duoen Dåm, tidlegare kjent som Ogobør, frå Dombås held konsert for oss, noko vi verkeleg gler oss til! Berre høyr her: https://www.youtube.com/watch?v=th2ywxbfvB4

Sigmund Løvåsen kjem til Diktardagar

Sigmund Løvåsen har gjort stor suksess under Diktardagar, og generelt i Skjåk, Lom og Vågå tidlegare. Vi er difor særs glade for at han kjem attende til oss nå i 2020. Sigmund vil i løpet av hausten vere aktuell med biografi om Kjell Aukrust, og under Diktardagar vil han fortelje om dette. Foto: David Aasen

«Til fjells» ute for sal

Diktsamlinga ”Til fjells” er nå i sal hjå Loarutsalet i Lom, Vågå bok og leker i Vågå og Akantus blomster i Skjåk. Det er også mogleg å bestille boka ved å sende e-post til post@diktardagar.no eller ved å gå inn på nettbutikken til Lom folkebibliotek https://www.lom.kommune.no/tenester/kultur-idrett-fritid-kyrkja/lom-folkebibliotek/nettbutikk/. Ved bestilling kjem porto i tillegg. Elles er prisen for boka kr. 195.

Diktsamlinga er laga med tanke på at det skal vere mogleg å ta ho med seg på fjelltur, såleis har det vorte til ei fjellyrisk handbok. Det er Hanne Gran ved Skjåk folkebibliotek og Rita Mundal ved Lom folkebibliotek som har vore redaktørar, medan biblioteka i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk alle har vore med i innsamlinga av dikta til boka. Felles for alle dikta er at dei handlar om fjell. Dei fleste av dei omtrent 60 dikta er skrivne av lokale forfattarar, heilt frå Edvard Storm som var fødd i 1749 til Anna Kleiva som var fødd i 1985. (Foto: Hans Erik Kjosbakken/Fjuken)

Budeiball på Billingen Seterpensjonat

Torsdag kveld tjuvstarta Diktardagar med budeiball på Billingen Seterpensjonat. Her var det stinn seter og høg stemning. Budeiene var sjølvsagt på plass saman med både spelemenn og dansarar. Songgruppa Fjelltite og Synne Stensgård song vakkert, Magnhild Bruheim las dikt frå den nye diktsamlinga «Til fjells», Hans Hågå fortalde frå seterlivet og vertskapet på Billingen Seterpensjonat stod for både spel, programleiing og ikkje minst skikkeleg god seterkost. På biletet er budeiene Randi Rust, Synne Stensgård og Aud Yttre Aaboen klare for budeiball.

Bokbad med Brit Bildøen, Sigmund Løvåsen og Gudmund Moren

Gudmund Moren kjem til bokbadet på Fossberg laurdag 31. august etter at Olaug Nilssen diverre måtte melde forfall. Det er tre kritikarrosa og aktuelle aktørar vi har med på bokbadet i år.

Brit Bildøen kom i 2018 med boka «Tre vegar til havet», som skildrar avmakt i møte med byråkratiet, og kva desperasjon kan gjere med eit menneske. Sigmund Løvåsen kom med diktsamlinga «Med øksene dei haustar inn» i fjor haust. Kulturlandskapet, jord- og skogbruk, dyrking og hausting er ramma for tekstane i denne samlinga. Gudmund Moren er ute med den heilt ferske boka «Okkupanter. Historien om Trudel og Georg Bauer», boka handlar om to ganske vanlege tyske okkupantar, og byggjer i stor grad på eit unikt brevmateriale mellom dei to.

Jotunheimen Underholdning presenterer «Vindsus i fjell»

– Har du høyrt suset i fjellet? Ekkoet frå dei som var her før oss. Syngjande songar om svunne tider.

Under Festkveld i Utgard laurdag vil Jotunheimen Underholdning presentere ei heilt ny framsyning. Endre Skjåk fortel dette: 

Gjennom dikt av Olav Aukrust og nyskrivne songar av Lars Bakke ynskjer vi å ta dykk med på ei reise bakover i tid og høgt til fjells. Til seterstular og budeier, huldrer og engelske fotturistar, i eit vakkert men farleg fjell. Vi har latt oss inspirere av historier og segn og  saman med dikt av Olav Aukrust knytta til fjella har dette vorte eit møte i fjellet om bruken av det til alle tider. Alt er sjølvsagt ikkje sant, slikt er det med dikt og fjas, men det meste kan ha vore det.

«Vindsus i fjell» er ei sjølvstendig framsyning på om lag 35 minutt som har vorte innspelt i løpet av vinteren. Dette er eigentleg eit forprosjekt til det vi håper kan bli ei lengre framsyning etter kvart, om fjella består.

Med: Lars Bakke, Eldri Tofte, Endre Skjåk og Reidar Svare. Musikkprodusent: Kenneth M. Lewis. Foto/video: Yury Rogachev.

Fjell-Noreg/Bergtatt. Konsert med Aslak Brimi, Mari Midtli og Strykekvintett frå Sinfonietta Innlandet

Sundag 1. september er det all grunn til å ta turen til Sognefjellshytta for å få med seg ein konsert som er spesiallaga for Diktardagar. Her vil Mari Midtli synge, Aslak Brimi vil spele fele og synge, og vi vil også få oppleve ein strykekvintett frå Sinfonietta Innlandet beståande av Sander Tingstad (1.fele), Bjørn Kåre Odde (2.fele), Elin Marie Christensen (bratsj), Ida Malene Christensen (cello) og Jon Åsnes (bass).

Vinteren 2019 kom Mari Midtli og Aslak Brimi med prosjektet og albumet «Bergtatt» i lag med kammerorkesteret Sinfonietta Innlandet. I skjæringa mellom klassisk og folkemusikken bergtok dei publikumet sitt, og nå kjem dei til Diktardagar for å spele for oss. Dei har spesiallaga ein konsert for Diktardagar der diktinga til Olav Aukrust står sentralt. Konserten «Fjell-Noreg» – inne i den nye arkitektoniske perla på Sognefjellshytta – vil bli ei stor og spennande musikalsk oppleving.
Diktardagar har tinga eit nytt musikkverk frå dei lokale komponistane Aslak Brimi og Bjørn Kåre Odde. Det nye verket har fått tittelen «Skaldespor», og er skrive for songsolist, fele og strykekvintett. Verket vert urframført på denne konserten under Diktardagar.

Festtale om fjellengt, synssansen, barne-TV-karakteren Tullerud og om Hjerkinn

Årets festtalar under Festkveld i Utgard er Guri Sørumgård Botheim som opphaveleg er frå Lesja. Festtala vil handle om fjellengt, om synssansen til villreinen og mennesket, litt om å forelske seg i barne-TV-karakteren Tullerud og ganske mykje om Hjerkinn. Guri er utdanna cand.philol. og har hovudfag i litteraturvitskap frå NTNU. Ho har arbeidd i bokhandel, som kulturkonsulent og timelærar, og er avdelingsleiar ved Norsk Forfattersentrum Midt-Noreg i Trondheim. Saman med systera, Sigrid Sørumgård Botheim, debuterte ho i 2009 med den særeigne romanen Ramstein pensionat. Romanen er sett saman av mange ulike typar tekstar, er full av humor, alvor og satire om byen, bygda og karakterane i romanen. Viktige tema er syskenkjærleik, einsemd og livet i bygde-Noreg. (Foto: Benedikte Skarvik)