Sponsorer

Takk òg til

Diktardagar 2021 er i emning

Diktardagar 2021 blir arrangert 1000 år etter at Olav Digre reiste gjennom Gudbrandsdalen på si kristningsferd. Seinare vart han kjent som Heilag-Olav, og segna og forteljingane om da han vitja dalføret vårt er mange. Det er difor naturleg at dette blir eit sentralt tema for festivalen i 2021.

Are Sende Osen kjem til oss for å fortelje om dei gamle kristningskongane, det er vi sikre på at kjem til å bli eit høgdepunkt. Elles kan vi melde om at tre av våre fremste forfattarar også er venta til Diktardagar i 2021: Olaug Nilssen, Helga Flatland og Ingar Sletten Kolloen.

Fylg med på nettsida og facebook for å få oppdateringar om Diktardagar 2021.

Edvard Hoem gjestar Hamsun- og Nobel-jubileum i Lom

Det er 100 år sidan Knut Hamsun tok imot Nobelprisen i litteratur i Stockholm.  Lom kommune markerte 75-års jubileet i 1995, og det førde til at Knut Hamsun-laget vart skipa og seinare til det som nå er Diktardagar. Nå inviterer vi på nytt til feiring av den stor forfattaren, og denne gongen i samarbeid med Diktardagar og Lom kommune.

Arrangementet er utsett til den 14. mai 2021 på grunn av koronaepedimien!

På programmet har vi

  • Edvard Hoem – foredrag om Knut Hamsun
  • Hanne og Synne Kjøk – syng Om hundrede år er allting glemt
  • Regine Hamsun – les utdrag frå tekster av Knut Hamsun
  • Leif Hamsun – les Nobeltala
  • Endre Skjåk og Pål Svindland – utdrag frå Markens Grøde i ord og tonar
  • Gjelingljomen med dirigent Reidar Svare – syng
  • Lom junior spelmannslag – musikkinnslag
  • Torunn Kjøk – kva seier store internasjonalt anerkjende forfattarar om Knut Hamsun
  • Helsing frå Lom kommune, Innlandet fylkeskommune, Knut HamsunSelskapet i Noreg og i Georgia, Sérgio Calabri og Knut Hamsun-laget i Lom.
  • Kongen kjem ikkje, men det gjer kanskje kulturministeren

Arr.: Knut Hamsun-laget i Lom, Diktardagar og Lom kommune

Vi tek atterhald om endringar i programmet.

Foto: Paal Audestad

Ein smakebit frå Markens Grøde på Skultbakken

Her kjem det ein smakebit på kva vi kan vente oss på Skultbakken sundag 6. september. Skaff deg billettar før dei flyg bort! Dei kan kjøpast på diktardagar.no