Sponsorer

Takk òg til

Billettsal frå 15. august

Billettane til Diktardagar vil bli lagt ut for sal 15. august. Billettsalet kjem noko seinare i gang enn til vanleg på grunn av at vi ynskjer å vite meir om kva slags smittevernomsyn vi må ta under årets festival.

Programmet til årets festival er i kjømda, så det er berre å fylgje med!

Litteraturseminar med Game of Thrones, erotikk og Ivar Kleiven

Programmet for litteraturseminaret under Diktardagar er klart, og vi gler oss til eit spennande program. Are Sende Osen skal prate om kongerekka under tittelen «Kongerekka: Game of Thrones fra virkeligheten». Magnhild Bruheim skal ta for seg korleis segner og historie frå Gudbrandsdalen har vorte nytta i litteraturen. Sigrun Slapgard vil prate kring temaet den historiske romanen med vekt på Kristin Lavransdatter frå Jørungard i Sel. Terje Kleiven skal kåsere om Ivar Kleiven som historikar, folkeopplysar og nybrotsmann. Jarnfrid Kjøk og Sigrid Bø skal avslutte seminaret på vågalt vis med erotiske motiv og biletbruk i eventyr, viser og stev frå Gudbrandsdalen.

Kongerekka: Game of Thrones fra verkelegheita!

Are Sende Osen er ein av dei som skal bidra under Diktardagar sitt seminar laurdag 4. september, og dette er noko vi verkeleg ser fram til! Sende Osen kjem til å fortelje elleville høgdepunkt frå Snorre sine Kongesagaer på underhaldande og uhøytideleg vis. Historia om dei gamle norske kongane har alt TV- serien Game of Thrones har: intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag. Men ikkje riktig så mange drakar (viss ein ikkje reknar med dei fælslege vikingskipa med skumle drakehovud fremst). Du vil ikkje tru det, men alt du får høyre stemmer: korleis Eirik Blodøks fekk namnet sitt, kva for ein konge som hadde dei lekraste leggane og kor uheldig Olav Tryggvason var med damene, sjølv om han var ein rockestjerne av ein konge.

Foto: Michael Schult Ulriksen.

Diktardagar 2021 er i emning

Diktardagar 2021 blir arrangert 1000 år etter at Olav Digre reiste gjennom Gudbrandsdalen på si kristningsferd. Seinare vart han kjent som Heilag-Olav, og segna og forteljingane om da han vitja dalføret vårt er mange. Det er difor naturleg at dette blir eit sentralt tema for festivalen i 2021.

Are Sende Osen kjem til oss for å fortelje om dei gamle kristningskongane, det er vi sikre på at kjem til å bli eit høgdepunkt. Elles kan vi melde om at tre av våre fremste forfattarar også er venta til Diktardagar i 2021: Olaug Nilssen, Helga Flatland og Ingar Sletten Kolloen.

Fylg med på nettsida og facebook for å få oppdateringar om Diktardagar 2021.

Edvard Hoem gjestar Hamsun- og Nobel-jubileum i Lom

Det er 100 år sidan Knut Hamsun tok imot Nobelprisen i litteratur i Stockholm.  Lom kommune markerte 75-års jubileet i 1995, og det førde til at Knut Hamsun-laget vart skipa og seinare til det som nå er Diktardagar. Nå inviterer vi på nytt til feiring av den stor forfattaren, og denne gongen i samarbeid med Diktardagar og Lom kommune.

Arrangementet er utsett til den 1. oktober 2021 på grunn av koronaepedimien!

På programmet har vi

  • Edvard Hoem – foredrag om Knut Hamsun
  • Hanne og Synne Kjøk – syng Om hundrede år er allting glemt
  • Regine Hamsun – les utdrag frå tekster av Knut Hamsun
  • Leif Hamsun – les Nobeltala
  • Endre Skjåk og Pål Svindland – utdrag frå Markens Grøde i ord og tonar
  • Gjelingljomen med dirigent Reidar Svare – syng
  • Lom junior spelmannslag – musikkinnslag
  • Torunn Kjøk – kva seier store internasjonalt anerkjende forfattarar om Knut Hamsun
  • Helsing frå Lom kommune, Innlandet fylkeskommune, Knut HamsunSelskapet i Noreg og i Georgia, Sérgio Calabri og Knut Hamsun-laget i Lom.
  • Kongen kjem ikkje, men det gjer kanskje kulturministeren

Arr.: Knut Hamsun-laget i Lom, Diktardagar og Lom kommune

Vi tek atterhald om endringar i programmet.

Foto: Paal Audestad

Ein smakebit frå Markens Grøde på Skultbakken

Her kjem det ein smakebit på kva vi kan vente oss på Skultbakken sundag 6. september. Skaff deg billettar før dei flyg bort! Dei kan kjøpast på diktardagar.no