Aa. O. Vinje 200 år

Barne-litteratur

Diktardagar 2018

Skjåk, vågå og Lom

30. august til 2. september 2018

Sponsorer

oppland_fylkeskommune kulturråd Spb1LSlogo skjaak_logo fritt ordStiftinga G-KULTUR logoVågå kommune

 

Takk òg til:

Samlaget

Gyldendal

Ottadalen Mølle

Fossberg Hotell

Fossheim Hotell

Coop Ottadalen

Stokk & Stein

Bakeriet i Lom

Norsk Fjellsenter

Fjoset

Fjell & Fritid

Gausdal Landhandel

Fossheim Steinsenter

Barnelitteratur

Seminar: Barnelitteratur

Seminar: Barnelitteratur

Hovudtemaet på Diktardagar 2018 er Barne- og ungdomslitteratur. Det blir også temaet på seminaret laurdag 1. september. I år er seminaret retta særskilt inn mot dei som formidlar litteratur for barn og unge, det vil seia lærarar og bibliotekarar. Seminaret kan vera nyttig og inspirerande også for andre.

les mer
Diktardagar med Vinje-kveld

Diktardagar med Vinje-kveld

I år er det 200 år sidan forfattaren og journalisten Aasmund Olavsson Vinje vart fødd. Diktardagar 2018 markerer det mellom anna med ein Vinje-kveld, der vi får konsert med Aasmund Nordstoga.

les mer
Jens Ivar Kristensen: Illustrasjon frå Barnedikt i utval av J-M Bruheim

Jens Ivar Kristensen: Illustrasjon frå Barnedikt i utval av J-M Bruheim

Hovudtema for Diktardagar 2018 er Barne- og ungdomslitteratur: Kvifor er denne litteraturen så viktig? Korleis formidle litteratur, leselyst og skriveglede for barn og unge.

Det er også temaet for det årlege seminaret laurdag 1. september.

 Sidan det i 2018 er 200-jubileum for Aasmund Olavsson Vinje, vil vi også markere det, mellom anna med ein Vinje-kveld. Vinje var fleire somrar i våre traktar, særleg som ivrig fjellvandrar i Jotunheimen.

 På programmet står elles: 

 • Barnebokforfattar Arnfinn Kolerud vitjar klassar i Skjåk, Lom og Vågå
 • Bibliotekarrangement med program for barn i barnehagar.
 • Kurs i kreativ skriving for ungdomsskuleelevar
 • Vandring i fotspora til Aasmund O. Vinje i Vågå
 • Visning av NRK-programmet Vinje i Jotunheimen
 • Vinjekveld med Aasmund Nordstoga
 • Foredrag om Tor Jonsson og Aa. O. Vinje
 • Festkveld i Utgard med mellom andre Maria Parr og Sigrid Moldestad
 • Program med elevar frå kulturskulane
 • Lansering av «Barnedikt i utval» av Jan-Magnus Bruheim
 • Tea Kummen-arrangement
 • Pubkveld med Aasmund Nordstoga
 • Diktarmiddag på Fossheim
 • Utstilling av barne- og ungdomsbøker

Sjå heile programmet

Torsdag 30. og fredag 31. august

 • Barnebokforfattar Arnfinn Kolerud vitjar klassar i Vågå, Lom, Skjåk.
 • Bibliotekarrangement med program for barnehaga
 • Opplesing på helseheimar

Torsdag 30. august

Kl 16.30 Vågå: Vandring i fotspora til Aa. O. Vinje.

Frammøte på Halland i Vågåmo. Turen går til Jettsetra, der det blir servering og orientering. Om lag ein time å gå i kvar retning, ta gjerne med lykt for heimturen. Turleiar er Ola Grøsland. Gratis.

Vinje 200 år, DNT 150 år. Arrangert i samarbeid med Mållaget Ivar Kleiven og Turlaget i Vågå.

Kl 19.00 Friviljugsentralen i Vågå, biblioteket i Skjåk, biblioteket i Lom: Framsyning av NRK-programmet «Vinje i Jotunheimen» frå 1968.

Fredag 31. august

Kl 11.00-13.00 Utgard: Kurs i kreativ skriving

Miniseminar for ungdomsskoleelevar (for påmelde i Skjåk, Lom og Vågå)

Ved Kjersti Wold

Kl. 11.30 Skjåk barneskule: Lansering av J-M Bruheim

Barnedikt i utval. (Samlaget) For ungar i småskulen og for pressa.

Kl. 18.30 Marlo grendahus: Opningsframsyning. Vinje-kveld

Konsert med Aasmund Nordstoga

Utdrag frå NRK-programmet «Vinje i Jotunheimen» frå 1968 vist på skjerm.

Opplesing. Opning av Diktardagar 2018 ved ordførar i Skjåk, Elias Sperstad.

Programvert Håvard Grjotheim. Inngang kr 250/150

Kl 21.00: Diktarmiddag på Fossheim, 3 rettar med programinnslag.

Inngang kr 480, påmelding innan 25. august.

Kl 22.30: Pubkveld på Brimibue med Aasmund Nordstoga

Inngang kr 200

Laurdag 1. september

Forfattar les frå boka si på bibliotek, Vågå, Lom, Skjåk

Kl 0900-15.15 i Utgard: Seminar Barne- og ungdomslitteratur.

Korleis formidle barne- og ungdomslitteratur på god måte? Forsking. Kristin Ørjasæter, direktør ved Norsk barnebokinstitutt

 • Den nynorske barne- og ungdomslitteraturen. Brynjulf Jung Tjønn, redaktør Samlaget, tidlegare rådsmedlem i NBU
 • Å skrive for barn. Diktaruniverset mitt. Maria Parr
 • Samtale/spørsmål
 • Å bruke barnedikt i undervisninga v/Hildegunn Solberg Nes
 • Kreativ skriving – inspirasjon for å fremje skrive- og leselyst hos elevane, v/Kjersti Wold

Seminarleiar Magnhild Bruheim

Pris for heile programmet kr 600 (inkludert mat), kr 150 for enkeltforedrag, kr 200 for kurs i kreativ skriving, dugurd kr 150

Kl 16.00: Tor Jonsson-stugu: Ottar Grepstad om Journalistane Tor Jonsson og Aa. O.

Vinje på kritisk avstand. Inngang kr 50

Kl 18.00: Utgard: Festkveld

Innslag med barn og unge frå kulturskulane i Skjåk, Lom og Vågå
Maria Parr les frå boka Keeperen og havet
Festtale ved Håvard Grjotheim Utdeling av Diktardagarpris
Konsert med Sigrid Moldestad

Inngang kr 300/150

Kl 21.00: Fossberg: Bokbad med Maria Parr og Brynjulf Jung Tjønn

Inngang kr 200

Søndag 2. september

Kl 13.00 Marlo skule: Barnebokforfattaren Tea Kummen frå Skjåk.
125 år sidan ho vart fødd (1893).
Opplesing og orientering om mennesket og forfattarskapen ved Endre Skjåk og Hans Hosar.
Samtale med folk som kjende henne: Gulla Kummen, Anna Grande Melhus, Hans Brandsarbakken, Gudrun Skjaak.
Musikkinnslag. Servering.
Inngang kr 100 (inkludert servering)

Utstilling i Utgard og på biblioteka under Diktardagar
Barnebøker – lokale og andre utvalde

Festivalpass kr 1000 (gjeld alle arrangement utanom Diktarmiddagen på Fossheim)