Barn i lokal songarv

Prosjektet Barn i lokal songarv vil også i år vera med i Diktardagar. Fredag 31. august vil det vera «Diktardagarkonsertar» på skulane i Lom, Skjåk og Vågå. I tillegg blir det konsert fore bebuarane på Skjåkheimen, Vågåheimen og Helseheimen i Lom. Som tidlegare år, vil ei lita gruppe opne festkvelden i Utgard med å synge nokre lokale småstubbar.

Les mer

Program for Diktardagar 2018

Hovudtema for Diktardagar 2018 er Barne- og ungdomslitteratur: Kvifor er denne litteraturen så viktig? Korleis formidle og nå ut til målgruppene? Diktardagar 2018 skal både formidle litteraturen til barn og unge og dra barn og unge aktivt med som deltakarar i programinnslag. Her samarbeider vi med kulturskolane i kommunane. Sidan det i 2018 er 200-jubileum…

Les mer

Seminar: Barnelitteratur

Bilde av boken Keeperen og havet av Maria Parr

Hovudtemaet på Diktardagar 2018 er Barne- og ungdomslitteratur. Det blir også temaet på seminaret laurdag 1. september. I år er seminaret retta særskilt inn mot dei som formidlar litteratur for barn og unge, det vil seia lærarar og bibliotekarar. Seminaret kan vera nyttig og inspirerande også for andre.

Les mer

Diktardagar med Vinje-kveld

I år er det 200 år sidan forfattaren og journalisten Aasmund Olavsson Vinje vart fødd. Diktardagar 2018 markerer det mellom anna med ein Vinje-kveld, der vi får konsert med Aasmund Nordstoga.

Les mer