Barn i lokal songarv

Prosjektet Barn i lokal songarv vil også i år vera med i Diktardagar. Fredag 31. august vil det vera «Diktardagarkonsertar» på skulane i Lom, Skjåk og Vågå. I tillegg blir det konsert fore bebuarane på Skjåkheimen, Vågåheimen og Helseheimen i Lom. Som tidlegare år, vil ei lita gruppe opne festkvelden i Utgard med å synge nokre lokale småstubbar.
Tiltaket starta som eit samarbeidsprosjekt mellom Diktardagar og Kvedargruppa Lom-Skjåk-Vågå for Norsk Kvedarforum i 2015/2016, og omfattar nå barn frå barnehage til fyrste året på ungdomsskulen. Prosjektet er finansiert av Norsk Kulturråd, Oppland Fylkeskommune – Kriblemidlar, Rådet for folkemusikk og folkedans, G-kultur, Lom kommune, Skjåk kommune og Sparebank 1 Lom og Skjåk. Frå 2019 er det Spelmannslaga i Lom, Skjåk og Vågå som overtek ansvaret for føre vidare Basrn i lokal songarv.