Seminar: Barnelitteratur

Kvifor er barne- og ungdomslitteraturen så viktig? Korleis formidle litteratur, leselyst og skriveglede for barn og unge?

Hovudtemaet på Diktardagar 2018 er Barne- og ungdomslitteratur. Det blir også temaet på seminaret laurdag 1. september. I år er seminaret retta særskilt inn mot dei som formidlar litteratur for barn og unge, det vil seia lærarar og bibliotekarar. Seminaret kan vera nyttig og inspirerande også for andre.

Set av denne første laurdagen i september til å få fagleg påfyll, bli betre kjent med forfattarskapen til Maria Parr og til å la deg inspirere av kurs i kreativ skriving.

Frist for påmelding: 15. august.

Her er heile programmet for seminaret:

Laurdag 1. september 09.00 – 15.15

Samfunnshuset Utgard i Lom

Hovudtema for Diktardagar 2018 er Barne- og ungdomslitteratur: Kvifor er denne litteraturen så viktig? Korleis formidle og nå ut til barn og unge med litteraturen? Korleis fremje leselyst og skriveglede hos elevane? 

Program:

09.00 – 0910:   Kaffi

09.10 – 09.20:  Opplesing – inspirasjon

09.20 -10.00:  Korleis formidle litteratur til barn og unge?  

Om erfaringar frå forskingsprosjektet «Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse» v/Kristin Ørjasæter, direktør ved Norsk barnebokinstitutt

10.00 – 10.45: Nyare nynorsk barne- og ungdomslitteratur – kva har vi?

v/Brynjulf Jung Tjønn, redaktør Samlaget, medlem i NBUs litterære råd 2014-2017

10.45 – 11.00:  Pause med kaffi

11.00 – 11.45: Å skrive for barn. Diktaruniverset mitt v/forfattar Maria Parr

11.45 – 12.15: Bruk av barnedikt i undervisning

v/Hildegunn Solberg Nes (redaktør Barnedikt i utval av J-M Bruheim)

12.15 – 13.15 Dugurd

13.15 – 15.00: Kreativ skriving – korleis inspirere til skriveglede hos elevane?

v/Kjersti Wold, forfattar og skrivepedagog. Ho har mellom anna skrive fagbøker om skapande skriving og kursbok for skrivelystne.

15.00 – 15.15: Oppsummering og ordskifte

Foredraga er på 30 minutt, det er sett av tid til spørsmål og innlegg undervegs.

Seminaravgift kr 600, inkludert dugurd.

Enkeltforedrag kr 150, kurs i kreativ skriving (1 ½ time) kr 200.

Dugurd kr 150.