Diktardagar 2023

Den samfunnsengasjerte forfattaren er gjennomgangstema for Diktardagar 2023. I visetekster, skjønnlitteratur og sakprosa viser forfattarar vegval og engasjement. Vi vil vise korleis dette har endra seg med tid og tilhøve,...
Les mer