Fjellet som ytre og indre landskap

Høge fjell og djupe dalar

29. august til 1. september 2019

Guri Sørumgård Botheim

Guri Sørumgård Botheim er opphavleg frå Lesja. Ho er utdanna cand.philol. og har hovudfag i litteraturvitskap frå NTNU. Guri har arbeidd i bokhandel, som kulturkonsulent og timelærar, og er avdelingsleiar ved Norsk Forfattersentrum Midt-Noreg i Trondheim. Saman med systera, Sigrid Sørumgård Botheim, debuterte ho i 2009 med den særeigne romanen Ramstein pensionat. Romanen er sett saman av mange ulike typar tekstar, er full av humor, alvor og satire om byen, bygda og karakterane i romanen. Viktige tema er syskenkjærleik, einsemd og livet i bygde-Noreg. Guri held festtale under festkvelden i Utgard laurdag.