Fjellet som ytre og indre landskap

Høge fjell og djupe dalar

29. august til 1. september 2019

Even Lusæter

Even er heidøl, fødd i 1979, nå busett i Vågå. Han har studert nordisk og historie på Universitet i Oslo og jobbar i NRK Hedmark og Oppland. Han har sitt eige føretak og spelar fele og framfører dikt. Under Diktardagar deltek han både under diktarmiddagen på Fossheim fredag, og under seminaret på Aukrust laurdag.