Tufskrøkjun

Tufskrøkjun er ei felegruppe frå Sel, Vågå og Lom med Synne Grothe, Ann Kristin Odnes, Kari Grøsland og Astrid Sulheim. Vi spelar tradisjonell folkemusikk frå Norddalen med hovudvekt på Vågå og Lom. Tufskrøkjun deltek på festkvelden med musikk etter Fel-Jakup.