Rikard Skjelkvåle

Rikard Skjelkvåle er gardbrukar og spelmann busett i Skjåk. Under Diktardagar spelar han på seterdagen på Sota sæter.