Knut Selsjord

Knut Selsjord (f. 1949) har vært journalist i Klassekampen og Dagens Næringsliv. Han har farsslekta si frå garden Selsjord i Bredebygden i Sel kommune og har nær tilknyting til Gudbrandsdalen. Under Diktardagar deltek han på litteraturseminaret med foredraget «Gudbrandsdøler – fortellinger om jord, penger og kjerringbragder».