Ivar Teigum

Ivar Teigum (f. 1944) er lektor med faga engelsk, historie og idehistorie og arbeidde i ei årrekke ved Otta vidaregåande skule. Han debuterte som lyrikar i 1977, har gjeve ut bøker om  kulturhistorie og litteraturkritikk og firebandsverket Bygdebok for Vågå og Sel frå 2001 til 2009. Ivar Teigum deltek på seterdagen på Sota sæter med foredraget «Fel-Jakup, eit spelmannsliv»