Idun Byre

Idun Byre er 14 år og går i 9. klasse på Skjåk barne- og ungdomsskule. Ho likar å spele handball, fotball og fele. Under Diktardagar opptrer ho på Skjåkheimen laurdag. Der spelar ho nokre leikar på fele for bebuarane.