Are Sende Osen

Are Sende Osen (f. 1970) er journalist, humorist og programleiar kjend frå radioprogrammet Are og Odin som han leiar saman med Klaus Sonstad. Kongerekka er den nye populærvitskaplege podkast-serien hans der han tek for seg den norske kongerekka. I haust er han aktuell med boka om kongerekka. Han deltek på Diktardagar i høve 1000-årsjubileet for kristninga av Noreg med føredrag om kongane på litteraturseminaret, seminaret for ungdom og på bokbadet.