Sponsorer

Takk òg til

Billettsalet startar 15. august 2020 her på nettsida.

På grunn av koronapandemien er mykje usikkert når det gjeld kor mange vi kan sleppe inn på dei ulike arrangementa. Difor må vi ha førehandssal av billettar med bindande påmelding innan 1. september til:

  • Opningsprogrammet i Utgard
  • Diktardagarmiddagen på Fossheim
  • Litteraturseminaret i Utgard
  • Festkvelden i Utgard - her blir det ikkje nummererte plassar
  • Bokbadet på Fossberg

Serviceavgift kjem i tillegg til billettprisen som står i progamet.
Ubenytta billettar blir ikkje refundert med mindre det blir lagt fram legattest.