Dagfinn Nordbø

Dagfinn Nordbø (f. 1957) er utdannet barnevernspedagog, gikk senere over til reklamebransjen og ble deretter kjent som tekstforfatter i mange formater. Han har levert satiriske sketsjer og sangtekster på radio, bl.a. som fast bidragsyter til «Hallo i uken» i over 20 år. Han har vært leverandør av humor til Nitimen, Reiseradioen og helaftens sceneshow for en rekke av landets fremste komikere. Han har skrevet spalter i Klassekampen og Jazznytt, kronikker i Aftenposten og er siden 2010 politiske søndagskommentarer i VG. I 2011 utkom samlingen «Åssengårea?» med Dagfinn Nordbø og Det Norske Poesi og Satireorkester på CD/LP og høstet stor begeistring hos anmelderne.