A. Audhild Solberg vitjar 6. klassingane

A. Audhild Solberg er ein forfattar mange born og ungdommar har lese bøker av. Ho har mellom anna skrive serien om superbitchene, og i 2019 kom ho med spenningaboka «Harpa» som fekk ARK sin barnebokpris. «Harpa» er ei skikkeleg spennande bok frå ei bygd der det nesten berre er skog, det er visstnok ikkje så mykje som ei elv der, og likevel heiter bygda Elverdal. Agnes tykkjer det er kjedeleg at ho må reise dit i haustferien, men så byrjar det å skje grufulle ting rundt om i skogen. Ferien blir alt anna enn kjedeleg… 6. klassingane kan gle seg på det som nok blir eit spennande besøk under Diktardagar!