Sponsorer

Takk òg til

1. september 2016

19:30 - 21:00 Tor Jonsson i skjemt og alvor

2. september 2016

12:00 - 14:00 Forfattarbesøk på ungdomsskulane
12:00 - 14:00 Kvedarforum - Barn i lokal songarv
18:30 - 20:00 Berre kjærleik og død
21:00 - 22:45 Diktardagarmiddag

3. september 2016

10:00 - 14:30 Seminar - Tema: Bygda
11:15 - 11:45 Ove Røsbak les Tor Jonsson
15:00 - 15:30 Tor Jonsson foredrag ved Ove Røsbak
16:00 - 17:00 Bruk av lokal songarv i barnehage og skule
18:00 - 20:00 Festkveld
21:00 - 23:00 Bokbad

4. september 2016

11:00 - 12:00 Messe i Lomskyrkja
13:00 - 14:45 Aslaug Høydal 100-år-festprogram