Skaff deg billettar før dei har floge bort

Hugs å skaffe deg billettar til dei spennande og innhaldsrike arrangementa under Diktardagar 2020. Det er eit avgrensa tal på billettar, og dei kan berre kjøpast via nettet i år. Gå inn på «Program og billettar» så kjem du rett vidare til billettkjøpet.