Ole Foss

Ole Foss frå Lom er til dagleg produksjonsrettleiar hjå Tine. Det han derimot er mest kjent som, er musikar. Han har spelt ulike instrument sidan han var gutunge, og er mellom anna ein habil felespelar. Ole har vore aktiv innan folkemusikkmiljøet, og han har spela i ulike band, mellom anna i Lomsk. Mange kjenner også Ole Foss frå Jotunheimen underholdning sine mange framsyningar, mellom anna Fake Christmas samt Diktarplager, Sandeplager og Kvinnfolkplager. Her har han vore både musikar, songar og skodespelar.