Mari Eide Lindsheim

Mari Eide Lindsheim (13) er busett i Skjåk og er aktiv innan song og musikk på fritida. Mari deltek under Diktardagar på Olav Øygard-programmet i Grimstadøygard laurdag og på opninga av Diktarstigen på Billingen søndag.