Erik Lukashaugen

Erik Lukashaugen er visesongaren frå «skogane»,. Han kjem frå Elverum og fekk sitt gjennombrot ved utgjevinga «Av en sliters memoarer» i 2013 med tekster av Hans Børli. To år seinare kom plata «Tel si eiga tid», ei plate med fleire sjølvskrivne tekster frå hans eige miljø. Begge platene har fått særs rosande omtale i media.