Program fredag 30. august

11.00–13.30 Utgard, Lom. 

Miniseminar for ungdomsskuleelevar i Lom, Skjåk og Vågå og elevane ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule. 

Tema: Klima. Mona Phillips frå Framtiden i våre hender. 

Ljosbildekåseri ved Dag Inge Bakke: Korleis klimaet endrar fjell og bre. 

18.30–19.30 Norsk Fjellsenter. 

Opning av Diktardagar 2019 ved ordførar i Lom, Bjarne Eiolf Holø. 

Boklansering Dikt om fjell – dikta er samla og redigerte av Nasjonalparkbiblioteket. Redaktørar: Rita Mundal og Hanne Gran. 

Hildegunn Hovde: Damer i D-dur.

Thea Grobstok Dalen introduserer utstillinga «Kor mange tonn», etterpå er det ope for å sjå på utstillinga.

I samarbeid med Norsk fjellsenter. Kr. 150. 

20.00 – 22.00 Fossheim Hotell. 

Diktardagarmiddag med noko attåt

Opplesing og musikk. Vert: Even Lusæter. 

Avgrensa plass. Kr. 480. 

22.00 Brimibue.

To fjellovergangar lenger bort. 

Konsert med Stein Torleif Bjella. Kr. 290.