Ove Lidvar Eide

Ove Lidvar Eide (født 1. september 1950 på Sandane) er en norsk forfatter, bokredaktør og pensjonert lektor fra Sandane i Gloppen kommune.