Marit Aakre Tennø

Marit Aakre Tennø (f.1977-) er filmviter. Ho har vore leiar for Noregs Mållag. Tennø har vore dagleg leiar i Kringkastingsringen og prosjektleiar for tilflyttingsprosjektet i Jostedalen i Sogn. Frå 2012 arbeidde ho som norskfagkonsulent i Noregs Mållag. Ho er busett i Jostedalen og er lokalpolitikar for Senterpartiet, og arbeider mykje med bygdeutvikling.