Jan Anders Diesen

Jan Anders Diesen er cand. phil. med historie hovudfag (1987). Vidareutdanning i fjernsynsproduksjon ved HiL (1988) og doktorgrad i filmvitskap ved NTNU (1996) med avhandling om filmen i undervisninga. Diesen har jobba som lærar og lokalhistorikar før han ble tilsett ved HiL i 1990. Han har produsert/regissert fleire videogram og fjernsynsprogram om historiske og filmhistoriske tema. Han er opptatt av gamal stumfilm, og vil på seminaret fredag fortelje om det før vi viser Markens Grøde.