Ottar Grepstad

Ottar Grepstad er fødd i 1953 og er forfattar og direktør for Nynorsk kultursentrum. Han har gjeve ut ei lang rekkje bøker om ulike emne. I 1998 vikarierte han i ei periode som dagleg leiar for Noregs Mållag. Han har vore leiar for Unge Venstre, redaktør for Syn og Segn og rådsmedlem i Norsk Kulturråd. Han var styremedlem i Språkrådet 2006–2010, og har vore leiar sidan 2010. Under Diktardagar i 2018 skal han halde Tor Jonsson-foredraget: Journalistane Tor Jonsson og Aa.O.Vinje på kritisk avstand.

Bibliografi

Avisene som utvida Noreg. Nynorskpressa 1850-2010. 2010 Vestlandets historie. Bd. 1-3. (Red. Knut Helle, Ottar Grepstad, Arnvid Lillehammer, Anna Elisa Tryti) 2006 Viljen til språk : ei nynorsk kulturhistorie 2006 Nynorsk faktabok 2005 Eit liv med kaffistover og bondeheimar : i samtalar med Nils Seland og Ottar Grepstad (sammen med Kåre Kolås og Nils Seland) 2005 Nynorsk faktabok 2005 2005 Nynorsk innhald på internett : grunnlag for handlingsplan 2005-2013 (sammen med Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl) 2004 På parti med språket? : språkpolitikk i partiprogramma 1906-2005 2004 Nynorsk i opplæringa: kunnskap, kultur og kvalitet : synspunkt til politisk leiing i Utdannings- og forskingsdepartementet 2004 Fotefar mot nord (sammen med Kirsti Mathilde Thorheim og Guri Dahl) 2003 Jakob Sandes kulturelle skòrfeste 2003 Det nynorske blikket 2003 Den Store nynorske sitatboka : norsk kulturhistorie gjennom 800 sitat / [redaktør] 2000 Norske tekster. Sakprosa / [redaktør] 1999 Nynorsk faktabok 1998 1998 Det litterære skattkammer : sakprosaens teori og retorikk 1997 Hamsun i Æventyrland. Nordlandsliv og diktning (sammen med Kirsti M. Thorheim) 1995 Stem i! Songbok for røysteføre [medredaktør] 1994 (supprimert) Lesebok 1994 [medredaktør] 1994 Retorikk på norsk 1988 Balladen om Europa 1985 Venstres hundre år [redaktør] (sammen med Jostein Nerbøvik) 1984 Høvesdikting i EF-striden 1970-72 1983 Essayet i Norge : fjorten riss av ein tradisjon 1982 Vær utålmodig, menneske. Ei visebok som er no mer [redaktør] 1978