Frank Aarebrot

Frank Aarebrot, norsk samfunnsforsker, født 19. januar 1947 i Bergen. Professor i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.

Aarebrot er særlig kjent som valgforsker og politisk kommentator. Han har også arbeidet som valgobservatør ved en rekke valg i utlandet. Han er også mye brukt som populærvitenskapelig foredragsholder, og har fått Norges Forskningsråds formidlingspris.

Frank Aarebrot. (2016, 28. november). I Store norske leksikon. Hentet 15. januar 2017 fra https://snl.no/Frank_Aarebrot.