Barnegruppene syng for dei eldre

Stad:
Dato: 02.09.2017
Tid: 13:00 - 13:15

Barnegruppene vitjar Vågåheimen, Skjåkheimen og Helseheimen i Lom og syng for bebuarane.