Skultbakken

skultbakkenSkultbakken i Vågå er husmannsplassen der far til Knut Hamsun vaks opp. Skultbakken ligg bratt til på oppsida av hovudvegen over Valdresflya (R51), omlag 3km opp frå vegkrysset v R15 nede ved Vågåvatnet. Dette krysset ved Randen ligg 7 km vest for Vågå eller 25 km aust for Lom. 2011-05-31