Diktardagar 2017

Diktardagar 2017 i Lom, Skjåk og Vågå blir arrangert i perioden 31. august til 3. september 2017.

Neste år er det 100 år sidan Markens Grøde av Knut Hamsun kom ut. Derfor vil ein del av programmet bli knytt til tema i den romanen. Vi reknar med å ha på plass eit førebels program rett før jul.

Vi oppmodar interesserte om å merke seg datoane, og ynskjer alle velkomne til nye Diktardagar!