Komande Diktardagar

Diktardagar 2016:
1.-4. september i Lom, Skjåk og Vågå. «Bygda» og Tor Jonsson er tema under Diktardagar 2016. I år er det 100 år sidan Tor Jonsson vart fødd, og mykje av programmet under Diktardagar vil vera knytt til han.