Den nynorske salmeskatten – Lom stavkyrkje

Dato: 04.09.2015
Tid: 22:00 - 23:30

Allsong-stund i kyrkja i Lom.
Kvedarane deltek med soloinnslag med lokale salmetonar.

Laster kart ....