Kjersti Wold

Kjersti Wold er norsk fag- og skjønnlitterær forfattar, skrivepedagog og foredragshaldar. Ho blir rekna som ein av mentorane innan kreativ skriving.