Lom folkebibliotek, Diktardagkontor

loarLom folkebibliotek er stemnekontor under Diktardagane. Biblioteket ligg i den gamle hovudbygningen på prestegarden i Lom. Her ligg også stavkyrkjeutstilling, friviljugsentral, utsal av lokalt handverk og administrasjon av vidaregåande skule. Lom folkebibliotek er eit svært oppegåande bibliotek. Sjå nettsida til biblioteket under kommunesida www.lom.kommune.no og fylg gjerne med i bloggen til dei tri vise kvinnene som styrer biblioteket http://3visekvinner.blogspot.com