Noregs mållag, Anne Røflo Longva og Alf Andre Longvas fond