Seminar i Hagehuset på Nordgard Aukrust

Seminar i Hagehuset på Nordgard Aukrust

Når

31.08.2019    
09:00 - 15:00

Hvor

Nordgard Aukrust
Nordgard Aukrust, Lom, 2686
Laster kart ....

Tema: Høge fjell og djupe dalar. Fjellet som ytre og indre landskap.

09.00 Velkomst med poetisk og musikalsk opptakt. Seminarleiar Ola Aukrust i samarbeid med Even Lusæter.

09.15 Berre stein? Vandring i natur og litteratur. Ved Cato Schiøtz.

10.00 Upp til fjells, so høgt som sky kan nå. Fjellet som metafysisk og økokritisk stad hjå Olav Nygard, Olav H. Hauge og Olav Aukrust – og i samtidspoesien. Ved Eirik Vassenden.

11.00 Kaffi- og tepause.

11.15 Å kjempe mot vindmøller. Frå Don Quijote til Jon Utskott. Ved Brit Bildøen.

12.15 Dugurd. Samtaler i det grøne.

13.15 Ver Sanctum (Heilag vår). Musikk: Sparre Olsen, Op.30–. Tekst: Olav Aukrust. Josefinekoret, Oslo. Piano: Natasja Rybak.

13.30 Ørneflukt og ormegard – Det høge og låge – og det heilage. Jan Inge Sørbø.

14.15 Refleksjon og avsluttande samtale.

Seminaravgift inkludert dugurd og kaffipause kr. 650.

Enkeltforedrag kr. 200. Dugurd kr. 200.