Sylfest Lomheim

Sylfest Lomheim, fødd 1945 i Hafslo er utdanna filolog ved Universitetet i Oslo. Rektor ved Distriktshøgskolen i Kristiansand 1987–92. Ansatt ved Agder distriktshøgskole frå 1977 med omsetjarteori og omsetjarutdanning som spesialområde; rektor 1987–92. Professor ved Høgskolen i Agder 2003. Han har også hatt fleire fageig-administrative og politiske verv og har vært knytt til NRK, der han bl.a. er kjend frå programmet Språkteigen. Lomheim har gjeve ut fleire bøker og artiklar om språklege og språkpolitiske spørsmål, bl.a. Ord om ord. Frå Amerika til Åmot (2004). Han var statssekretær for Arbeiderpartiet i Barne- og familiedepartementet 1997 og språkdirektør i Språkrådet frå 2004-2010. Under Diktardagar deltek Sylfest Lomheim på seminaret Stemmene i språket med føredraget Press på det norske og dei nordiske språka.