Inge Eidsvåg

Inge Eidsvåg er fødd i 1947 på Hitra er en norsk forfattar og lektor ved Nansenskolen på Lillehammer. Inge Eidsvåg er utdanna cand.philol.med hovudfag i historie. Han har arbeidd som lærar i grunnskule og gymnas, og rektor ved Nansenskolen. Eidsvågs tekster ligg ofte i grenselandet mellom essay, kåseri og memoarar, og han har vore ein flittig brukt kåsør i NRK radio. Inge Eidsvåg var med i Verdikommisjonen og var nestleiar i styringsgruppa. Under Diktardagar deltek han med kåseri under opninga av Diktarstigen i Jan Magnus Bruheims rike i Skjåk. Bibliografi: Henders gjerning – biografi (1993) (om Kaare Kristian Nygaard) I livets labyrint – barndomsminner (1996) Læreren. Betraktninger om kjærlighetens gjerninger – essays (2000) Når livet kaster skygger – essays (2002) Forunderlige øyeblikk – kåserier (2003) Menneske først! – (2004) Nansenskolen. Et verksted for refleksjon, skapende arbeid og dialog – sakprosa (2004) Den gode lærer i liv og diktning – (2005) Stille stemmer – indre bilder. Om lesningens velsignelser, farer og fryd. (2007) Tanker ved treklaveret (2008) Minnene ser oss (2010) Rita Mundal 18.07.13