Hege Faust

Hege Faust er opphavleg frå Nittedal. Ho er lektor med 28 års fartstid i skulen, og jobbar på Lillestrøm videregående skole. Hege har hovudfag i nordisk litteratur på Hamsuns retorikk. Ho skriv for tida lærebok i historie for videregående skole på si. Sidan 2014 har ho vore leiar i Hamsun-Selskapet.