Program torsdag 29. og fredag 30. august

• 6. klassingane i Lom, Skjåk og Vågå får besøk av forfattar Kirsti Blom. I samarbeid med Nynorsk kultursentrum og prosjektet Heile Noreg les

• Besøk med opplesing og musikk på Vågåheimen, Skjåkheimen og Helseheimen i Lom. 

Torsdag kl 18.00 Budeiball på Billingen Seterpensjonat. 

Liv og dikting rundt setring og seterliv. 

Synne Stensgård og songgruppa Fjelltite underheld, Magnhild Bruheim les dikt og Hans Hågå fortel om seterlivet. Tablå ved Skjåk spel og dansarlag. Seterkost – Billingen-buffet. Budeiballet held fram. 

Arr: Vertskapet på Billingen, Venelaget Jan Magnus Bruheim, Billingen Seterlag i samarbeid med Diktardagar. 

Kr. 400. Påmelding innan 26. august. Avgrensa plass.