Vandring til Tingsvasletta – 1000 år etter kristningsferda til Olav den heilage

Torsdag 2. september kl. 18.00 blir vandring med omvisar til Tingsvasletta der Olav den heilage etter segna heldt ting med vagverane. Etterpå blir det samling i Jutulheimen der Ola Grøsland fortel om åsatru og kristendom. Billettsal i Jutulheimen.
Arrangementet er i regi av Mållaget Ivar Kleiven, Vågå historielag og Diktardagar.