Programmet for 2021 er klart

Vi er glade for å kunne presentere programmet for Diktardagar 2021. Du finn det under «Program» her på heimesida.

Temaet i år er historie, eventyr og segner.

Både Are Sende Osen, Helga Flatland, Olaug Nilssen, Ingar Sletten Kolloen, Magnhil Bruheim og Sigrun Slapgard skal vere med i årets program som byr på både erotikk, kongerekka og Game of Thrones, segner og historier frå Gudbrandsdalen, føredrag om både Ivar Kleiven og Edvard Grimstad, lokal rock ved Eldhug, noko rolegare musikk ved Sol i skuggeskog, eitt og hitt kring Fel-Jakup og program kring O.M. Høgåsen – for berre å nemne noko.

Billettsalet startar 15. august på diktardagar.no

På grunn av koronapandemien er framleis mykje uklart når det gjeld kor mange vi kan sleppe inn på dei ulike arrangementa. Difor må vi ha førehandssal av billettar fram til 1. september til følgjande arrangement:

* Opningsprogrammet i Grindstugu

*  Diktardagarmiddagen på Fossheim

* Litteraturseminaret i Utgard

* Festkveld i Utgard

* Bokbad på Fossberg

* Sota Sæter