Edvard Hoem gjestar Hamsun- og Nobel-jubileum i Lom

Det er 100 år sidan Knut Hamsun tok imot Nobelprisen i litteratur i Stockholm.  Lom kommune markerte 75-års jubileet i 1995, og det førde til at Knut Hamsun-laget vart skipa og seinare til det som nå er Diktardagar. Nå inviterer vi på nytt til feiring av den stor forfattaren, og denne gongen i samarbeid med Diktardagar og Lom kommune.

Arrangementet er utsett til den 1. oktober 2021 på grunn av koronaepedimien!

På programmet har vi

  • Edvard Hoem – foredrag om Knut Hamsun
  • Hanne og Synne Kjøk – syng Om hundrede år er allting glemt
  • Regine Hamsun – les utdrag frå tekster av Knut Hamsun
  • Leif Hamsun – les Nobeltala
  • Endre Skjåk og Pål Svindland – utdrag frå Markens Grøde i ord og tonar
  • Gjelingljomen med dirigent Reidar Svare – syng
  • Lom junior spelmannslag – musikkinnslag
  • Torunn Kjøk – kva seier store internasjonalt anerkjende forfattarar om Knut Hamsun
  • Helsing frå Lom kommune, Innlandet fylkeskommune, Knut HamsunSelskapet i Noreg og i Georgia, Sérgio Calabri og Knut Hamsun-laget i Lom.
  • Kongen kjem ikkje, men det gjer kanskje kulturministeren

Arr.: Knut Hamsun-laget i Lom, Diktardagar og Lom kommune

Vi tek atterhald om endringar i programmet.

Foto: Paal Audestad