HamsunFantasier. Utstilling Ullinsvin

I utstillinga HamsunFantasier møter vi 26 anerkjende kunstnarar, som har teke utgangspunkt i Knut Hamsun sitt fantastiske diktarunivers.

Hamsun loddar djupt og vidt i sine romanar og dikt. Det same speglar dei utvalde kunstnarane sine verk, som på ulike vis har utgangspunkt i, tangerer eller gjev assosiasjonar til Knut Hamsun si dikting.

Hamsun fekk Nobelprisen i litteratur i 1920 for romanen Markens grøde og blir rekna blant det 20. århundre sine mest innflytelsesrike forfattarar.

Kunstnarane som deltek i HamsunFantasier viser stor variasjon i medium, uttrykk og formspråk. Dei har arbeida med måleri, grafikk, teikning, keramikk, glas, skulptur, tekstil og mixed media. Arbeida spenner frå lyriske naturskildringar i eit klassisk og abstrahert formspråk, til tristesse, svolt, glede, fødslar, smerte, romantikk og erotikk.

Utstillinga er open i heile sommar og til over Diktardagar.