Seterdag på Sota Sæter

Stad:
Dato: 05.09.2021
Tid: 13:00

Historier, segner og musikk på Sota

Håvard Grjotheim: «Edvard Grimstad – kva kan skriftene hans fortelja oss?»

Diktet «Sota» av Olav Aukrust ved Ingvill Høgvoll
«Kristen Fange» ved Rikard Skjelkvåle

Ivar Teigum: «Fel-Jakup, eit spelmannsliv»

Musikk ved Rikard Skjelkvåle

Musikk og historier med Eldhug

Etterpå blir det servering av lunsj for dei som ønskjer det.
Kr 200,- utan dugurd, kr 350,- inkludert dugurd.