Litteraturseminar i Utgard: Historie, eventyr og segner

Dato: 04.09.2021
Tid: 09:30 - 15:00

09.30–10.05 Are Sende Osen: Kongerekka: Game of Thrones fra virkeligheten
10.05–10.40 Magnhild Bruheim: Bruk av segner og historie frå Gudbrandsdalen i litteraturen
10.40–11.00 Spørsmål og kommentarar
11.00–11.20 Pause
11.20–11.55 Sigrun Slapgard: Den historiske romanen. Kristin Lavransdatter frå Jørundgård i Sel.
12.00–13.00 Dugurd
13.00–13.35 Terje Kleiven: Ivar Kleiven: Historikar, folkeopplysar og nybrottsmann
13.35–13.45 Spørsmål og kommentarar
13.45–14.15 Jarnfrid Kjøk og Sigrid Bø: Erotiske motiv og biletbruk i eventyr, viser og stev frå Gudbrandsdalen og Setesdal
14.15–14.45 Knut Selsjord: Gudbrandsdøler – fortellinger om jord, penger og kjerringbragder
14.45–15.00 Spørsmål og oppsummering
Seminaravgift kr. 750,- inkludert dugurd, kr. 450,- for halv dag inkludert dugurd.

Laster kart ....