Endringar i programmet

Ragnhild Kolden må dessverre melde avbod til Diktardagar 2023. Brit Bildøen besøkjer Skjåk folkebibliotek og Guri Sørumgård Botheim går inn for Ragnhild på bokbadet.

Bokaktuelle Brit Bildøen besøkjer Skjåk folkebibliotek fredag 1. september kl. 18.00. Guri Sørumgård Botheim deltek på bokbadet på Fossberg laurdag kveld saman med Åsne Seierstad og Anders Totland. Ragnhild håpar å delta på Diktardagar ved seinare høve.